Peter Vicman

Ostalo osebje
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  Peter Vicman, univ. dipl. inž., je zaposlen kot raziskovalec v Laboratoriju za mikroračunalniške sisteme. Leta 1994 se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, smer elektronika, in leta 2000 diplomiral z nalogo \"Korelatorski koprocesor za večkanalni sprejemnik CDMA\". Po opravljenem služenju vojaškega roka se je februarja leta 2001 zaposlil na isti fakulteti. Posveča se raziskavam na področju prenosa govora po paketnih omrežjih s poudarkom na signalizacijskem protokolu SIP, kjer aktivno sodeluje s podjetjem Iskratel d.o.o. kot zunanji sodelavec na produktih SI3000 iCS, CS in IMS.