dr. Tatjana Kapus

Redni profesor
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G-1102
  TOR., 8:30-10:30
  Redna profesorica Tatjana Kapus je študirala elektrotehniko na Tehniški fakulteti v Mariboru (sedaj UM FERI). Diplomirala, magistrirala in doktorirala je s področja formalnih metod. Eno študijsko leto se je usposabljala na LMU v Muenchnu. Raziskovalno se ukvarja predvsem s formalno specifikacijo in verifikacijo reaktivnih sistemov, med katere spadajo na primer digitalna vezja in komunikacijski protokoli. Poučuje pri predmetih o komunikacijskih omrežjih, programiranju in formalnih metodah. Sodelovala je v več temeljnih raziskovalnih projektih, mednarodnem projektu COST in v centru odličnosti v sodelovanju s slovensko telekomunikacijsko industrijo. Nekaj reprezentativnih publikacij:
  • KAPUS, Tatjana. Closing a system in the dynamic input/output automata model. Comput. j., 2011, vol. 54, no. 7, str. 1038-1048.
  • KAPUS, Tatjana. Using mobile TLA as a logic for dynamic I/O automata. IEICE trans. inf. syst., Aug. 2009, vol. E92-D, no. 8, str. 1515-1522.
  • MEOLIC, Robert, KAPUS, Tatjana, BREZOČNIK, Zmago. ACTLW - an action-based computation tree logic with unless operator. Inf. sci.. [Print ed.], 2008, vol. 178, iss. 6, str. 1542-1557.
  • KAPUS, Tatjana. Specification and verification of a parametric handover procedure using TLA. J. circuits syst. comput., Dec. 2006, vol. 15, no. 6, str. 881-906.
  • KAPUS, Tatjana. Specification of synchronous sequential circuits using SDL and ObjectGEODE. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2002, vol. 24, str. 257-274.
  • ČASAR, Aleš, BREZOČNIK, Zmago, KAPUS, Tatjana. Exploiting symbolic model checking for sensing stuck-at faults in digital circuits. Inf. MIDEM, september 2002, letn. 32, št. 3, str. 171-180.