dr. Tatjana Kapus

Redni profesor
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G-1102
  TOR., 8:30-10:30
  Redna profesorica Tatjana Kapus je študirala elektrotehniko na Tehniški fakulteti v Mariboru (sedaj UM FERI). Diplomirala, magistrirala in doktorirala je s področja formalnih metod. Eno študijsko leto se je usposabljala na LMU v Muenchnu. Raziskovalno se ukvarja predvsem s formalno specifikacijo in verifikacijo reaktivnih sistemov, med katere spadajo na primer digitalna vezja in komunikacijski protokoli. Poučuje pri predmetih o komunikacijskih omrežjih, programiranju in formalnih metodah. Sodelovala je v več temeljnih raziskovalnih projektih, mednarodnih projektih COST in v centru odličnosti v sodelovanju s slovensko telekomunikacijsko industrijo. Nekaj reprezentativnih publikacij:
  • KAPUS, Tatjana. Specifying reversibility with TLA+. Journal of logical and algebraic methods in programming 116 (2020). 35 str. https://authors.elsevier.com/a/1bRru8MrKMRME3
  • VOGRIN, Rok, MEOLIC, Robert, KAPUS, Tatjana. Formalna specifikacija in verifikacija lastnosti uravnavanja laktoznega operona z orodjem EST. Elektrotehniški vestnik, 2017, letn. 84, št. 5, str. 268-276.
  • KAPUS, Tatjana. Using PRISM model checker as a validation tool for an analytical model of IEEE 802.15.4 networks. Simulation modelling practice and theory, Sep. 2017, vol. 77, str. 367-378.
  • KAPUS, Tatjana. Specifying and verifying external behaviour of fair input/output automata by using the temporal logic of actions. Informatica, 2015, vol. 26, no. 4, str. 685-704.
  • KAPUS, Tatjana. Modelling medium access control in IEEE 802.15.4 nonbeacon-enabled networks with probabilistic timed automata. Journal of mobile information systems, 2013, vol. 9, no. 2, str. 157-188.
  • KAPUS, Tatjana. Closing a system in the dynamic input/output automata model. Comput. j., 2011, vol. 54, no. 7, str. 1038-1048.