dr. Marko Kos

Docent
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G-201
  SRE., 8:00-10:00
  Doktor Marko Kos je asistent na bolonjskem univerzitetnem in visokošolskem ter magistrskem študiju elektronike. Je član Laboratorija za elektronske in informacijske sisteme. Doktoriral je leta 2010 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja predvsem s procesiranjem signalov in segmentacijo akustičnih signalov. Njegova bibliografija obsega izvirne znanstvene članke in prispevke na konferencah. Redno se udeležuje tudi študentskih in dijaških tekmovanj kot član komisij za ocenjevanje (Ebec, Srečanje mladih raziskovalcev), ter sodeluje pri mentoriranju študentov kot somentor pri diplomskih delih. V okviru laboratorija prav tako aktivno sodeluje pri sodelovanju z industrijskimi partnerji in pri realizaciji aplikativnih projektov. Izbrane publikacije:
  • KOS, Marko, KAČIČ, Zdravko, VLAJ, Damjan. Acoustic classification and segmentation using modified spectral roll-off and variance-based features. Digital signal processing, ISSN 1051-2004, 2013, vol. 23, iss. 2, str. 659-674.
  • VLAJ, Damjan, KAČIČ, Zdravko, KOS, Marko. Voice activity detection algorithm using nonlinear spectral weights, hangover and hangbefore criteria. Computers & electrical engineering, ISSN 0045-7906, Nov. 2012, vol. 38, iss. 6, str. 1820-1836.
  • GRAŠIČ, Matej, KOS, Marko, KAČIČ, Zdravko. Online speaker segmentation and clustering using cross-likelihood ratio calculation with reference criterion selection. IET signal processing, ISSN 1751-9675. [Print ed.], Dec. 2010, vol. 4, iss. 6, str. 673-685.
  • KOS, Marko, GRAŠIČ, Matej, KAČIČ, Zdravko. Online speech/music segmentation based on the variance mean of filter bank energy. EURASIP journal on advances in signal processing, ISSN 1687-6172. [Print ed.], 2009, vol. 2009, iD 628570, str. 1-13
  • KOS, Marko, KAČIČ, Zdravko, VLAJ, Damjan. Speech bandwidth classification using general acoustic features, modified spectral roll-off and artificial neural network. V: VIAMONTE, Ana Julia (ur.). Mathematical models and methods in modern science : proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical Methods, Computational Techniques and Intelligent Systems (MAMECTIS \'12), Porto, Portugal, July 1-3, 2012, (Mathematics and computers in science and engineering series, ISSN 2227-4588, 3). [S. l.]: WSEAS Press, cop. 2012, str. 212-217.
  • KOS, Marko, VLAJ, Damjan, KAČIČ, Zdravko. Speaker\'s gender classification and segmentation using spectral and cepstral feature averaging. V: ZOVKO-CIHLAR, Branka (ur.). 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2011, str. 283-286.