dr. Mitja Solar

Višji predavatelj
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G2-M.19
  ČET., 13:00-15:00
  Doktor Mitja Solar je višji predavatelj, habilitiran za področje elektrotehnike. Znanstveno je aktiven na področju gradnje analognih in analogno_digitalnih vezij, merilnih sistemov in digitalnih sit. Je avtor učbenika Meritve v elektroniki.

  Izbor novejših znanstvenih člankov:

  • KOSI, Andrej, SOLAR, Mitja. Solutions for improving reliabilities of DVB-T/H transmitters, systems and networks. J. Sci. Ind. Res. (1963), iss. 8, aug. 2010, str. 580-585. [COBISS.SI-ID 1024027484]
  • DOGŠA, Tomaž, ŠALAMON, Matej, JARC, Bojan, SOLAR, Mitja. Modeliranje bralne glave optičnega enkoderja in meritev ultra majhnih kotov = Optical encoder scanning head modelling and ultra small phase shift measurement. Inf. MIDEM, sep. 2009, letn. 39, št. 3, str. 162-167, ilustr. [COBISS.SI-ID 7579988]
  • ČREPINŠEK, Zalika, SOLAR, Mitja, ŠTAMPAR, Franci, SOLAR, Anita. Shifts in walnut (Juglans regia L.) phenology due to increasing temperatures in Slovenia. The journal of horticultural science & biotechnology, 2009, vol. 84, no. 1, str. 59-64. [COBISS.SI-ID 5814905]
  • SOLAR, Mitja, SOLAR, Anita. Merjenje vlage lešnikov s pomočjo kapacitivnosti = Determination of the moisture content in hazelnut fruits with capacitance measurement. V: HUDINA, Metka (ur.). Zbornik referatov 2. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, Krško, 31. januar - 2. februar 2008. Ljubljana: Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 2008, str. 351-357. [COBISS.SI-ID 5384825]
  • SOLAR, Mitja. Merilnik visokoohmskih bremen z DC-DC pretvornikom. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 35-38. [COBISS.SI-ID 14401814]