dr. Boštjan Vlaovič

Docent
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G2-2N.35
  TOR., 10:00-12:00
  Pregled in področje delovanja
  Docent doktor Boštjan Vlaovič, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je habilitiran za predmetno področje telekomunikacije. Je član Laboratorija za mikroračunalniške sisteme. Pedagoško je aktiven na področju mikroprocesorskih sistemov, digitalnih in visokofrekvenčnih komunikacij. V letih 2007-2011 član komisije za mednarodno sodelovanje na UM FERI. Znanstveno deluje na področju formalne verifikacije protokolov v telekomunikacijskih sistemih. V okviru raziskovalno-razvojnega projekta »Verifikacija pravilnosti delovanja komunikacijskih sistemov« v okviru centra odličnosti »Informacijske in komunikacijske tehnologije« je deloval kot vodilni raziskovalec na področju avtomatske tvorbe modela v jeziku Promela iz specifikacije reaktivnega sistema v jeziku SDL (Specification and Description Language). Je član programske skupine Napredne metode interakcij v telekomunikacijah. Od leta 2000 vodi skupino, ki aktivno sodeluje pri raziskavah najnovejših standardov za telekomunikacijske protokole, razvoju protokola SIP in njegovi integraciji v sodobni internetni multimedijski podsistem s podjetjem Iskratel d.o.o. in Razvojnim centrom za informacijske in komunikacijske tehnologije.
  Je avtor šest izvirnih znanstvenih člankov, od tega dva članka v reviji prve kategorije s faktorjem vpliva, en članek na mednarodni konferenci z objavo v Lecture notes in computer science (SPIN 2009) in tri članke v reviji druge kategorije. Kandidat ima trinajst objavljenih znanstvenih prispevkov na mednarodnih konferencah (AI IAESTED 2000, WSEAS CSCC 2001, IEEE EUROCON 2001, TecNet 2002, ConTEL 2005, ConTEL 2009), sedem objavljenih znanstvenih prispevkov na domačih konferencah (ERK), tri strokovne prispevke na konferencah, en objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci, po en strokovni in poljudni članek, vabljeno predavanje na mednarodni znanstveni konferenci, en univerzitetni učbenik z recenzijo, eno predavanje na tuji univerzi ter več kot 30 elaboratov in drugih del, ki so nastala na osnovi večletnega sodelovanja z industrijo in strokovnim okoljem. Vrsto let aktivno sodeluje tudi pri organizaciji mednarodnih strokovnih delavnic (VITEL) in znanstvenih konferenc (ICIN). Kot pisec recenzij sodeluje pri več konferencah in znanstvenih revijah.
  Od leta 1994 je član mednarodnega strokovnega združenja IEEE, v letih 1999/2000 pa je bil tudi predsednik študentske veje Univerze v Mariboru. Je tudi član združenj ACM in SIKOM, kjer je kot ustanovni član deloval tudi kot tajnik, kasneje pa tudi kot član izvršnega odbora. Leta 2005 je bil s strani Ministrstva za gospodarstvo imenovan v projektno skupino za pripravo predloga politike prehoda iz analogne v digitalno radiodifuzijo. Leta 2010 je bil izvoljen za zaslužnega člana Elektrotehniške zveza Slovenije, s strani Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje pa je prejel zahvalo za uspešno in visoko strokovno sodelovanje pri izvedbi specialistične faze rodu zveze Šole za častnike. Kot radioamater s klicnim znakom S56WBV je bil večletni predsednik Radiokluba "ŠTUDENT" Maribor, ki je v času njegovega vodenja postal primer dobre prakse s področja izobraževanja mladine za kar je od Zveze radioamaterjev Slovenije prejel tudi posebno priznanje. Kot član svetov zavodov se aktivno vključuje tudi v delovanje lokalnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.
  Izbor znanstvenih člankov:
  • Tim Kovše, Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik, "Eclipse plug-in for spin and st2msc tools-tool presentation", Lect. notes comput. sci., vol. 5578, pages 143-147, 2009. [COBISS.SI-ID 13289750,bibtex, pdf].
  • Aleksander Vreže, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, "Sdl2pml - tool for automated generation of Promela model from SDL specification",Comput. stand. interfaces, vol. 31, iss. 4, str. 779-786, June 2009, doi: 10.1016/j.csi.2008.09.005. [COBISS.SI-ID 13208086bibtexpdf]
  • Tim Kovše, Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže in Zmago Brezočnik, "Spin Trail to Message Sequence Chart Conversion Tool". The 10th International Conference on Telecomunications, 2009, Zagreb, Croatia. [COBISS.SI-ID 11273750bibtexpdf].
  • Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus, "Automated Generation of Promela Model from SDL Specification", Computer Standards & Interfaces, 2007, iss. 4, vol. 29, pages 449-461. [COBISS.SI-ID 11273750bibtexpdf]
  • Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus, "Toward automatic generation of Promela models from SDL specification", 8th International Conference on Telecommunications, Zagreb, Croatia, 2005. [COBISS.SI-ID 9627414bibtex, pdf].
  • Aleksander Vreže, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus, "Development of MGCP protocol stack for SI2000 digital switch node", Electrotechnical Review, 2005. [COBISS.SI-ID 9559574bibtex, pdf].
  • Boštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus, "Verification of an SDL specification - a case study", Electrotechnical Review, 2005. [COBISS.SI-ID 9559062bibtex, pdf]. 
  • Boštjan Vlaovič, "Avtomatska tvorba modelov s sondami iz specifikacije sistema v jeziku SDL", doktorska disertacija, Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 217706496bibtexpdf].