dr. Damjan Vlaj

Docent
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G2-3N.56
  SRE., 9:00-11:00
  Docent doktor Damjan Vlaj, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je visokošolski učitelj, habilitiran za predmetno področje telekomunikacij. Je član Laboratorija za digitalno procesiranje signalov na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije. Znanstveno je aktiven na področju digitalnega procesiranje signalov, zaznavanju aktivnosti govora, robustnega procesiranja govora, avtomatskega razpoznavanja govora in izločanja značilk. Je avtor oziroma soavtor 6 znanstvenih člankov objavljenih v tujih in domačih znanstvenih revijah, 35 člankov objavljenih v zbornikih domačih in tujih znanstvenih konferenc, mentor pri 6 in somentor pri 3 diplomskih delih. Je pisec recenzij v dveh mednarodnih revijah s faktorjem vpliva. V preteklost je sodeloval pri številnih aplikativnih projektih z domačo in tujo industrijo.  

  Izbrane publikacije:

  • VLAJ, Damjan, KAČIČ, Zdravko, KOS, Marko. Voice activity detection algorithm using nonlinear spectral weights, hangover and hangbefore criteria.Computers & electrical engineering, Nov. 2012, vol. 38, iss. 6, str. 1820-1836. ISSN 0045-7906. [COBISS.SI-ID 16323862] doi: 10.1016/j.compeleceng.2012.09.003.
  • KOS, Marko, KAČIČ, Zdravko, VLAJ, Damjan. Acoustic classification and segmentation using modified spectral roll-off and variance-based features. Digital signal processing, 2013, vol. 23, iss. 2, str. 659-674. ISSN 1051-2004. [COBISS.SI-ID 16450838] doi: 10.1016/j.dsp.2012.10.008.
  • VLAJ, Damjan, KOTNIK, Bojan, HORVAT, Bogomir, KAČIČ, Zdravko. A computationally efficient mel-filter bank VAD algorithm for distributed speech recognition systems. EURASIP journal on applied signal processing, 2005, iss. 4, str. 487-497. ISSN 1110-8657. [COBISS.SI-ID 9463062] doi: 10.1155/ASP.2005.487.
  • KOTNIK, Bojan, VLAJ, Damjan, HORVAT, Bogomir. Efficient noise robust feature extraction algorithms for distributed speech recognition (DSR) systems. International journal of speech technology, July 2003, vol. 6, iss. 3, str. 205-219. ISSN 1381-2416. [COBISS.SI-ID 7963670] doi: 10.1023/A:1023410018862.
  • VLAJ, Damjan, KAČIČ, Zdravko, HORVAT, Bogomir. Voice activity detection based on autocorrelation of the frequency spectrum. Elektrotehniški vestnik, 2004, vol. 71, no 4, str. 165-170. ISSN 0013-5852. [COBISS.SI-ID 9292822] PDF.
  • VLAJ, Damjan, KAČIČ, Zdravko, HORVAT, Bogomir. Odstranjevanje šumnih značilk pri avtomatskem razpoznavanju govora. Elektrotehniški vestnik, 2001, letn. 68, št. 4, str. 219-224. ISSN 0013-5852. [COBISS.SI-ID 6803734] PDF.