Andrej Hudrap

Ostalo osebje
dipl. inž. rač. in inf. (vs)

    Univerza v Mariboru
    Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
    Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
    Koroška cesta 46
    2000 Maribor