dr. Izidor Mlakar

Ostalo osebje
univ. dipl. inž. tel.

    Univerza v Mariboru
    Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
    Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
    Koroška cesta 46
    2000 Maribor