dr. Zmago Brezočnik

Redni profesor
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G2-3N.52
  PON., 8:00-10:00
  Redni profesor doktor Zmago Brezočnik, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je visokošolski učitelj, habilitiran za predmetni področji Elektronika in Telekomunikacije. Je namestnik predstojnika Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, vodja Laboratorija za mikroračunalniške sisteme in član Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Njegovo glavno znanstveno področje dela so raziskave formalnih metod pri snovanju sistemov, še posebej verifikacija s preverjanjem modelov, temporalne logike in binarni odločitveni grafi ter integracija formalnih orodij v razvojna okolja za snovanje strojne in programske opreme, računalniška omrežja in komunikacijski protokoli. Je avtor oziroma soavtor 24 izvirnih znanstvenih člankov v tujih in domačih znanstvenih revijah, 85 člankov v zbornikih tujih in domačih znanstvenih konferenc, avtor dveh učbenikov, šestkrat predavatelj na tujih univerzah, mentor pri štirih doktorskih disertacijah, mentor štirim mladim raziskovalcem, trenutno pa mentor enemu doktorskemu študentu. V preteklosti je bil nosilec dveh temeljnih nacionalnih projektov, vodja projekta v okviru Centra odličnosti IKT, slovenski koordinator projekta COST in sodelavec pri več aplikativnih raziskovalnih projektih in razvojnih projektih z domačo industrijo. Zbir novejših znanstvenih člankov:
  • BREZOČNIK, Zmago, VLAOVIČ, Boštjan, VREŽE, Aleksander. Model checking using Spin and SpinRCP = Preverjanje modelov z uporabo orodij Spin in SpinRCP. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, Dec. 2013, vol. 43, no. 4, str. 235-250, ilustr. http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_43(2013)4p235.pdf. [COBISS.SI-ID 17523222]
  • VREŽE, Aleksander, VLAOVIČ, Boštjan, BREZOČNIK, Zmago. Sdl2pml - tool for automated generation of Promela model from SDL specification. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], June 2009, vol. 31, iss. 4, str. 779-786, doi: 10.1016/j.csi.2008.09.005. [COBISS.SI-ID 13208086]
  • KOVŠE, Tim, VLAOVIČ, Boštjan, VREŽE, Aleksander, BREZOČNIK, Zmago. Eclipse plug-in for spin and st2msc tools-tool presentation. Lect. notes comput. sci., 2009, vol. 5578, str. 143-147. [COBISS.SI-ID 13289750]
  • MEOLIC, Robert, KAPUS, Tatjana, BREZOČNIK, Zmago. ACTLW - an action-based computation tree logic with unless operator. Inf. sci.. [Print ed.], 2008, vol. 178, iss. 6, str. 1542-1557. http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2007.10.023. [COBISS.SI-ID 12047638]
  • VLAOVIČ, Boštjan, VREŽE, Aleksander, BREZOČNIK, Zmago, KAPUS, Tatjana. Automated generation of Promela model from SDL specification. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2007, iss. 4, vol. 29, str. 449-461. [COBISS.SI-ID 11273750]
  • VLAOVIČ, Boštjan, VREŽE, Aleksander, BREZOČNIK, Zmago, KAPUS, Tatjana. Verification of an SDL specification - a case study = Primer verifikacije specifikacije v jeziku SDL. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2005, vol. 72, no. 1, str. 14-21. [COBISS.SI-ID 9559062]
  • VREŽE, Aleksander, VLAOVIČ, Boštjan, BREZOČNIK, Zmago, KAPUS, Tatjana. Development of MGCP protocol stack for SI2000 digital switch node = Razvoj protokolnega sklada MGCP za telefonsko centralo SI2000. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2005, vol. 72, no. 1, str. 22-29. [COBISS.SI-ID 9559574],
  • DUGONIK, Bogdan, BREZOČNIK, Zmago. Seed and polynomial selection algorithm for LFSR test pattern generator in built-in self-test environment. Inf. MIDEM, september 2004, letn. 34, št. 3(111), str. 141-149. [COBISS.SI-ID 9343510]
  • MEOLIC, Robert, KAPUS, Tatjana, DUGONIK, Bogdan, BREZOČNIK, Zmago. Formal verification of distributed mutual-exclusion circuits. Inf. MIDEM, september 2003, letn. 33, št. 3(107), str. 157-169. [COBISS.SI-ID 8590614]
  • DUGONIK, Bogdan, BREZOČNIK, Zmago. A model for video production for learning on demand approach. Media cult. public relat., 2003, 2, 1, str. 33-38. [COBISS.SI-ID 8872214]
  • BREZOČNIK, Miran, BALIČ, Jože, BREZOČNIK, Zmago. Emergence of intelligence in next-generation manufacturing systems. Robot. comput.-integr. manuf.. [Print ed.], 2003, vol. 19, no 1/2, str. 55-63. [COBISS.SI-ID 7690518]
  • VLAOVIČ, Boštjan, BREZOČNIK, Zmago. Analog subscriber call generator. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2002, letn. 69, št. 5, str. 259-265. [COBISS.SI-ID 7689750]
  • ČASAR, Aleš, BREZOČNIK, Zmago, KAPUS, Tatjana. Exploiting symbolic model checking for sensing stuck-at faults in digital circuits. Inf. MIDEM, september 2002, letn. 32, št. 3, str. 171-180. [COBISS.SI-ID 7703318]
  • BALAN, Filip Samo, BREZOČNIK, Zmago. Multi-channel receiver for CDMA using a digital signal processor and FPGA circuit. Inf. MIDEM, 2001, letn. 31, št. 3, str. 191-196. [COBISS.SI-ID 6757910]
  • ČASAR, Aleš, BREZOČNIK, Zmago, KAPUS, Tatjana. Formal verification of digital circuits using symbolic model checking. Inf. MIDEM, 2000, letn. 30, št. 3, str. 153-160. [COBISS.SI-ID 5935638]