Visokošolski strokovni študij

Bolonjski visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika, smer Elektronika

FeriFon Program Elektrotehnike se v drugem letniku deli na tri smeri. Smer Elektronika je namenjena tistim študentom, ki lahko imajo manj predhodnega znanja in jih zanimajo:

  • elektronski elementi in vezja,
  • računalniško načrtovanje elektronskih vezji ,
  • izdelava elektronskih vezji in naprav za uporabo v merilni tehniki, industriji in zabavni elektroniki ter
  • vzdrževanje sodobnih elektronskih naprav.

 
Nove elektronske tehnologije omogočajo izdelavo kompleksnih naprav, ki se uporabljajo na vseh področjih tehnike. Na smeri Elektronike, spoznamo napajalne naprave, ojačevalnike, senzorje, merilna vezja, analogna in digitalna vezja, mikroelektronska vezja, mikrokrmilniška vezja ter z njimi načrtamo in izdelamo elektronske naprave. Za medsebojno povezovanje med napravami uporabimo žične in brezžične telekomunikacijske vmesnike.

EKGVsebine predmetov so zasnovane tako, da študent v drugem letniku najprej pridobi osnovna znanja nato pa uporabi ta znanja v praktičnih projektih.

Po končanem študiju bo diplomant sposoben:

  • načrtati elektronsko vezje in napravo
  • analizirati delovanje elektronskega vezja
  • izdelati elektronsko vezje in napravo
  • preizkusiti vezje
  • vzdrževati elektronske sklope, naprave in sisteme, ki se uporabljajo v industriji, zabavni elektroniki, vojski in telekomunikacijah.

Zaradi vsesplošne uporabnosti cenenih mikrokrmilnikov (npr. Atmel, PIC) se bodo študenti naučili tudi osnove razvoja mikrokrmilniških sistemov.
Diplomanti in diplomantke bodo pridobili strokovni naslov diplomirani inženir elektrotehnike (VS) oziroma diplomirana inženirka elektrotehnike (VS).