dr. Zdravko Kačič

Redni profesor
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  Redni profesor doktor Zdravko Kačič, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je visokošolski učitelj, habilitiran za predmetni področji elektronike in telekomunikacije. Je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, vodja Laboratorija za digitalno procesiranje signalov ter prorektor za finančne zadeve Univerze v Mariboru. Znanstveno je aktiven na področju digitalnega procesiranje signalov, sistemov govorne komunikacije, procesiranja digitalne slike in videa, podpornih življenjskih okolij in inteligentnih okolij. Je avtor oziroma soavtor 70 znanstvenih člankov objavljenih v tujih in domačih znanstvenih revijah, 180 člankov objavljenih v zbornikih domačih in tujih znanstvenih konferenc, avtor dveh učbenikov, mentor pri 14 doktorskih disertacijah, trenutno pa je mentor trem mladim raziskovalcem. Je vodja temeljnega raziskovalnega programa, nacionalnega raziskovalnega projekta in evropskega projekta. V preteklosti je vodil dva temeljna raziskovalna programa, več nacionalnih raziskovalnih projektov, mednarodnih projektov okvirnih programov ter razvojnih in aplikativnih projektov z domačo in tujo industrijo. Zbir novejših znanstvenih člankov:
  • KOS, Marko, KAČIČ, Zdravko, VLAJ, Damjan. Acoustic classification and segmentation using modified spectral roll-off and variance-based features. Digit. signal process. (Print), 2013, vol. 23, iss. 2, str. 659-674, doi: 10.1016/j.dsp.2012.10.008. [COBISS.SI-ID 16450838]
  • VLAJ, Damjan, KAČIČ, Zdravko, KOS, Marko. Voice activity detection algorithm using nonlinear spectral weights, hangover and hangbefore criteria. Comput. electr. eng., Nov. 2012, vol. 38, iss. 6, str. 1820-1836, doi: 10.1016/j.compeleceng.2012.09.003. [COBISS.SI-ID 16323862]
  • ŽGANK, Andrej, KAČIČ, Zdravko. Predicting the acoustic confusability between words for a speech recognition system using Levenshtein distance. Elektron. elektrotech.. [Print ed.], 2012, vol. 18, no. 8, str. 81-84. http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/2628, doi: 10.5755/j01.eee.18.8.2628. [COBISS.SI-ID 16500502]
  • VERDONIK, Darinka, KAČIČ, Zdravko. Pragmatic functions of Christian expressions in spoken discourse. Linguistica (Ljublj.), 2012, letn. 52, str. 267-281, ilustr. [COBISS.SI-ID 50799458]
  • VERDONIK, Darinka, KAČIČ, Zdravko. Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2012, letn. 60, št. 1, str. 79-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 48889442]
  • ROJC, Matej, KAČIČ, Zdravko. Gradient-descent based unit-selection optimization algorithm used for corpus-based text-to-speech synthesis. Appl. artif. intell., 2011, vol. 25, no. 7, str. 635-668, doi: 10.1080/08839514.2011.595645. [COBISS.SI-ID 15277078]
  • GRAŠIČ, Matej, KOS, Marko, KAČIČ, Zdravko. Online speaker segmentation and clustering using cross-likelihood ratio calculation with reference criterion selection. IET signal process. (Print). [Print ed.], Dec. 2010, vol. 4, iss. 6, str. 673-685, doi: 10.1049/iet-spr.2009.0235. [COBISS.SI-ID 14756630]
  • ROJC, Matej, HÖGE, Harald, KAČIČ, Zdravko. Remote-based text-to-speech modules\' evaluation framework : the RES framework. Language resources and evaluation, vol. 44, no. 4, str. 371-386, doi: 10.1007/s10579-009-9110-3. [COBISS.SI-ID 13844246]
  • KOS, Marko, GRAŠIČ, Matej, KAČIČ, Zdravko. Online speech/music segmentation based on the variance mean of filter bank energy. EURASIP J. Adv. Signal Process. (Print). [Print ed.], 2009, vol. 2009, iD 628570, str. 1-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 13644822]
  • SEPESY MAUČEC, Mirjam, ROTOVNIK, Tomaž, KAČIČ, Zdravko, BREST, Janez. Using data-driven subword units in language model of highly inflective Slovenian language. Int. j. pattern recogn. artif. intell., Mar. 2009, vol. 23, iss. 2, str. 287-312. [COBISS.SI-ID 13118230]
  • KOTNIK, Bojan, HÖGE, Harald, KAČIČ, Zdravko. Noise robust F0 determination and epoch-marking algorithms. Signal process.. [Print ed.], 2009, vol. 89, iss. 12, str. 2555-2569.http://dx.doi.org/10.1016/j.sigpro.2009.04.017, doi: 10.1016/j.sigpro.2009.04.017. [COBISS.SI-ID 13352214]
  • ŽGANK, Andrej, VERDONIK, Darinka, KAČIČ, Zdravko. Slovenska baza BNSI broadcast news za razpoznavanje tekočega govora. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2008, letn. 75, št. 3, str. 85-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 6739796]
  • ROJC, Matej, HÖGE, Harald, KAČIČ, Zdravko. ECESS platform for web based TTS modules and systems evaluation. Lect. notes comput. sci., 2008, vol. 5042, str. 149-157. [COBISS.SI-ID 12934166] tipologija 1.08 -> 1.01
  • ROJC, Matej, KAČIČ, Zdravko. A unified approach to grapheme-to-phoneme conversion for the plattos slovenian text-to-speech system. Appl. artif. intell., 2007, vol. 21, no. 6, str. 563-603. http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0883%2d9514&volume=21&issue=6&spage=563. [COBISS.SI-ID 11535382]