Predstavitev IETK na delavnici SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Laboratorij za elektronske in informacijske sisteme in Laboratorij za digitalno procesiranje signalov sta se konec novembra udeležila predstavitvene delavnice Strateškega razvojno-inovacijskega partnersta Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), ki deluje na prioritetnem področju pametne specializacije S4. V okviru delavnice smo člani SRIP-a predstavili svoje raziskovalne in razvojne kompetence na področju inteligentnega doma, Interneta stvari (IoT) in podpornih življenjskih okolij. SRIP PSiDL združuje več kot 70 članov, vključno z največjimi slovenskimi podjetji, kot so Gorenje, Petrol, Helios,… Laboratorija IETK v okviru SRIP PSiDL delujeta predvsem na področju povezljivost IoT in storitev inteligentnega okolja.