dr. Gregor Donaj

Docent
univ. dipl. inž. el.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G-202
  ČET., 12:00-14:00
  Gregor Donaj, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in univerzitetni diplomirani matematik, asistent za predmetno področje elektronika, je mladi raziskovalec na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije. Njegovo raziskovalno področje je modeliranje jezika za razpoznavanje tekočega govora.