dr. Robert Meolic

Docent
univ. dipl. inž. rač. in inf.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  Doc. dr. Robert Meolic je član Laboratorija za mikroračunalniške sisteme na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije. Je magister znanosti s področja računalništva in informatike ter doktor znanosti s področja elektrotehnike. Naziva je v letih 1999 in 2005 pridobil na FERI. V okviru pedagoškega procesa na FERI-ju opravlja delo asistenta pri večih predmetih na programu Elektrotehnika in programu Telekomunikacije. Na raziskovalnem področju trenutno ni vezan z nobeno pogodbo in je odprt za ponudbe glede sodelovanja v bazičnih in aplikativnih projektih. Je avtor in skrbnik dveh obsežnih raziskovalnih programskih paketov z licenco GPL (Biddy,EST), ki ju redno vzdržuje in dopolnjuje.

  PREGLED IZ BIBLIOGRAFIJE