dr. Robert Meolic

Ostalo osebje
univ. dipl. inž. rač. in inf.

  Univerza v Mariboru
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  Inštitut za elektroniko in telekomunikacije.
  Koroška cesta 46
  2000 Maribor
  G-203
  TOR., 12:30-13:30
  Doc. dr. Robert Meolic je član Laboratorija za mikroračunalniške sisteme na Inštitutu za elektroniko in telekomunikacije. Je magister znanosti s področja računalništva in informatike ter doktor znanosti s področja elektrotehnike. Naziva je v letih 1999 in 2005 pridobil na FERI. V okviru pedagoškega procesa na FERI-ju opravlja delo asistenta pri večih predmetih na programu Elektrotehnika in programu Telekomunikacije. Na raziskovalnem področju trenutno ni vezan z nobeno pogodbo in je odprt za ponudbe glede sodelovanja v bazičnih in aplikativnih projektih. Je avtor in skrbnik dveh obsežnih raziskovalnih programskih paketov z licenco GPL (Biddy,EST), ki ju redno vzdržuje in dopolnjuje.

  PREGLED IZ BIBLIOGRAFIJE