Člani IETK prejeli priznanja na Dnevu FERI

V okviru prireditve Dan FERI je potekala vsakoletna svečana podelitev priznanj FERI. Letos so priznanja prejeli naslednji študenti in zaposleni Inštituta za elektroniko in telekomunikacije:

  • priznanje FERI za pedagoško delo je kot visokošolski učitelj prejel doc. dr. Iztok Kramberger, ki predava na študijskem programu Elektrotehnika in študijskem programu Telekomunikacije. Pedagoško delo opravlja zelo angažirno, z vključevanjem aktualnih primerov iz projektne prakse ter s povezovanjem vsebin z znanstvenoraziskovalnim delom. Njegovo uspešnost potrjujejo tudi študentje z nadpovprečnimi ocenami pedagoškega dela in velikim interesom po vključevanju v raziskovalno delo v laboratoriju.
dug_47_of_70
dug_57_of_70
  • priznanje FERI za najboljše raziskovalne dosežke študentov sta prejela David Selčan in Gregor Kirbiš, ki sta zmagala na natečaju za najboljše raziskovalne dosežke študentov FERI za dela nastala v sodelovanju z mentorjem. V svojem delu sta predstavila načine zaščite elektronskih sklopov satelita v zemeljski orbiti pred vplivi radiacije.
dug_54_of_70
  • študenti Telekomunikacij in Elektrotehnike so prejeli prizananje za svoje sodelovanje pri uspehu nogometne in košarkaške ekipe FERI.

Letošnjim nagrajencem IETK izrekamo iskrene čestitke za njihove dosežke!